Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING Lieke Music

Lieke Music gevestigd en kantoorhoudende te Aarle-Rixtel (5735 BA) aan de Lieshoutseweg 23, hierna te noemen “Lieke Music” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Lieke Music verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Lieke Music u over de manier waarop Lieke Music uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Lieke Music worden aangeboden op www.liekemusic.nl.


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Lieke Music gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Lieke Music past wat u op www.liekemusic.nl ziet aan op uw interesses. Lieke Music gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  Lieke Music verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.liekemusic.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Lieke Music gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Lieke Music.
 3. Klantenservice
  U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Lieke Music registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Lieke Music gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 4. Nieuwsbrieven
  u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Lieke Music heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Lieke Music samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Lieke Music meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via Onder op de nieuwsbrief.
 5. Klantbeoordeling
  Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Lieke Music over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Lieke Music bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 6. Verbetering van diensten Lieke Music
  Lieke Music kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Lieke Music uitvoeren, geeft Lieke Music uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 7. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Lieke Music gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Lieke Music uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Lieke Music uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 8. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Lieke Music deze gegevens net zoals die van andere klanten van Lieke Music.
 9. Social media
  Op sommige plekken op www.liekemusic.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Lieke Music krijgt geen toegang tot uw social media-account.
 10. Andere doeleinden
  Tot slot kan Lieke Music uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.


Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Lieke Music geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door Lieke Music voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Lieke Music een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) Lieke Music op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Lieke Music maakt  - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Lieke Music ontvangt.


Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@liekemusic.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.


Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Lieke Music tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.liekemusic.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid Lieke Music

 1. Lieke Music heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Lieke Music verwerkt ten behoeve van www.liekemusic.nl. Lieke Music accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Lieke Music bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.liekemusic.nl, tenzij Lieke Music op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Lieke Music behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.liekemusic.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.liekemusic.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.liekemusic.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 17-05-2018.


Heeft u vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover met ons contact opneemt. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


ˆ

Lieke Music maakt gebruik van cookies! We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons website verkeer te analyseren. Wij delen de informatie met onze partners voor social media, adverteren en analyse.